ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAP KITÖLTÉSÉHEZ

(verziószám: 1, hatályos: 2024.02.05.)

A Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során a tervezdajovod.hu weboldalon elektronikusan megadott személyes adatokat az Varga Zoltán Dániel ev. kezeli. A Felhasználó (továbbiakban Felhasználó vagy Érintett) által az interneten keresztül történő Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során megadott adatok valódiságáért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel.

 1. Az adatkezelő adatai

CompLOG MRC Kft.

1182 Budapest Varjú utca 48.

Adószám: 10632239-2-43

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-160585/20

complog@mrc.hu

+36 20 617 3545

Bankszámlaszám: K&H Bank 10401024-50526551-54491000

Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata során mindig alkalmazza és betartja a rá és tevékenységére vonatkozó hatályos jogi szabályozást, különösen a következőket:

 1. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő és partnerei különböző üzleti területeken tanácsadói tevékenységet folytatnak, amivel kapcsolatban a bevezetőben megjelölt honlapon tájékoztatást nyújt. A honlap felkeresése során, a kapcsolati űrlapon keresztül, a Felhasználónak lehetősége van Adatkezelővel és partnereivel a kapcsolatot felvenni és üzenetet küldeni elektronikus úton. A Felhasználó által beküldött üzenet feldolgozásra kerül és ez alapján egy válaszüzenetben, vagy telefonos hívásban kapcsolatfelvételre kerül sor vele, abban a témában, amiben az üzenetet küldte.

Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel az Érintett személyes adatait.

 1. Az adatkezelés jogalapja
 1. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő honlapján (tervezdajovod.hu) lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges, azonban a Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltéséhez és beküldéséhez a következő személyes adatok megadása szükség: Név, Email cím, Telefonszám.

 1. Az adatkezelés időtartama
 1. Az Érintett jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban
 1. A személyes adatok törlése
 1. Az adatok megismerése

Az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adatokat az Adatkezelő által foglalkoztatott munkavállalók és partnerei, feladatuk ellátáshoz szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg, titoktartási kötelezettség terhe mellett.

 1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, a 11. pontban megnevezett adatfeldolgozókon, valamint a hatályos jogszabályokban megfogalmazott előírások kivételével, harmadik félnek nem továbbítja.

 1. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő, az 5. pontban felsorolt személyes adatok kezelése során, az adatokat pénzügyi szolgáltató partnereinek, és tárolás céljából weboldal tárhelyszolgáltatójának továbbíthatja. Más célból az Adatfeldolgozókat nem veszi igénybe az Adatkezelő. Az adatfeldolgozás időtartamát az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók közötti hatályos szerződés tartalmazza.

Az adatfeldolgozók megnevezése és elérhetőségeik:

CompLOG MRC Kft. 1182 Budapest Varjú utca 48. Adószám: 10632239-2-43 Cégjegyzékszám: Cg.01-09-160585/20 complog@mrc.hu +36 20 617 3545 Bankszámlaszám: K&H Bank 10401024-50526551-54491000

 1. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei
 1. Titoktartás

Az Adatkezelő, a partnerei, ügyfelei személyére, adataira, az Adatkezelővel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és általa kezelt személyes adatokat saját tulajdonú és üzemeltetésű, illetve a 11. pontban megjelölt Adatfeldolgozók által üzemeltetett szervereken tárolja. Az említett szerverek, a jogosulatlan felhasználás és az azzal kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében, korszerű, a technológiai fejlettségnek megfelelő műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedések vannak védve. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók biztonsági eljárásaikat rendszeresen ellenőrzik és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztik.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa.

hu_HUHungarian